Actul constitutiv al asociației: Download

Formular de donație: Download

* se completeaza doar sectiunea I si semnatatura contribuabil

Raport de gestiune: Download