Graficul probelor de aptitudini pentru liceele cu program bilingv poate fi accesat aici:

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2017/Ordinul%20MEN%20nr.%204794_31%20aug%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202017_admitere%20in%20inv%20liceal%202018-2019.pdf

Inscrierea se face in perioada:  25 - 26 mai 2015,  de la ora 900 la ora 1600 la secretariat.

Atentie:  cu Anexa la fisa de inscriere de la Scoala de provenienta.