Ofertă educațională pentru anul școlar 2018 - 2019:

Profil Specializare IX X XI XII
Real Matematică - Informatică:
bilingv română-engleză
1 1 1 1
Uman  Filologie:
bilingv română-engleză
1 1 1 1
Stiinte Sociale:
bilingv română-engleză
2 2 2 2

1 Clasa = 28 Locuri

Toate specializarile de la ciclul liceal se desfășoară în regim bilingv - limba engleză.

La finalul parcurgerii ciclului liceal, absolventul poate opta pentru obținerea atestatului de competență lingvistică și / sau pentru susținerea examenului de atestare a competentelor profesionale specific absolvenților claselor de matematică-informatică.

 

La propunerea Consiliului de Administrație al școlii, Consiliul de Administrație al ISJ Cluj poate aproba suplimentarea locurilor.

 

Admitere liceu: Admitere liceu

Metodologia, precum și alte informații despre organizare le găsiti aici: Certificari / Atestate