Programul “AFTER SCHOOL” pentru  elevii  mici este un serviciu  adus comunităţii, nesubstituindu-se  familiei, dar  ajutând  părinţii  care  se  implică  în desfăşurarea  programului.

Activitatea noastră va fi un adaos educaţional de tip instituţional,  subsumat educaţiei nonformale, aflată în raport de complementaritate cu educaţia formală.

 

SCOPUL SI OBIECTIVELE PROIECTULUI

1. Scopul:

Programul „Școala dupa școala” (SDS) este destinat elevilor claselor pregatitoare si claselor I-IV asigurand servicii alternative de educaţie prin activităţi specializate de sprijin, ateliere şi activităţi recreative într-un cadru organizat, după programul şcolar obligatoriu. Serviciile de educaţie din cadrul programului SDS vizează cu precădere desfăşurarea de activităţi în conformitate cu dorinţele părinţilor, dar în beneficiul copiilor şi al şcolii.

 

2. Obiectivele proiectului:

2.a. Obiectiv general:

Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor alternative de educaţie prin oferta Programului ,, After School’’ pentru şcolarii  mici,  după  orele  de  curs, în vederea petrecerii în siguranţă, util şi plăcut, a timpului liber.

 

2.b. Obiective specifice:
 • Furnizarea de servicii educaţionale specializate informale şi nonformale care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară ;
 • Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber;
 • Prevenirea neglijării copilului şi a problemelor de adaptare şcolară ;
 • Integrarea mai rapidă în programul şcolar prin creşterea adaptabilităţii la acest tip de mediu;
 • Creşterea gradului de accesibilitate pentru familiile care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea şi educarea copiilor;
 • Realizarea unei campanii de informare şi promovare a proiectului în comunitate;
 • Sensibilizarea comunităţii faţă de problematica nevoii copilului de a fi asistat în a-şi forma deprinderi dezirabile de petrecere a timpului liber, de a învăţa, de a se comporta, de a socializa, de a accepta diversitatea;
 • Schimbarea percepţiei comunităţii asupra problemelor elevului  mic din familia prea ocupată;
 • Reducerea factorilor generatori de situaţii de risc;
 • Optimizarea  randamentului de integrare al şcolarului mic, prin folosirea activităţilor de grup;
 • Stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a conştiinţei propriei identităţi, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.

 

Pe fondul dorinţelor manifestate de părinţi şi elevi, programul SDS oferă într-un cadru integrat, modern şi competitiv: 

 • activităţi de recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive;
 • activităţi de dezvoltare pentru elevii capabili de performanţă;
 • sprijin în autocunoaştere şi intercunoaştere prin activităţi de dezvoltare emoţională şi socială
 • activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;
 • activităţi de dezvoltare a imaginaţiei şi creativităţii copiilor;
 • activităţi de prevenire a eşecului şi abandonului şcolar activitati de supraveghere şi sprijin în efectuarea temelor;
 • activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber în colaborare cu şcoala;
 • activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală într-un cadru integrat, modern şi competitiv.

 

3. Durata:

Septembrie 2014 - Iunie 2015

 

4. Parteneri:

 • Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca
 • Parinții care solicita înscrierea în program
 • Alți furnizori de servicii educaționale, în baza contractelor de parteneriat