Festivalul științei

Tema: Ştiinţa pentru toţi – o bucurie pentru fiecare

Festivalul care promovează învăţarea activă a ştiinţelor naturii

Festivalul care promovează inovarea didactică

Festivalul schimbului de bune practici în învăţarea ştiinţelor naturii

Festivalul bucuriei de a descoperi tainele naturii

Festivalul ideilor practice, accesibile tuturor

 Obiective:

valorizarea creativităţii elevilor şi profesorilor;

împărtăşirea experienţelor de succes ale profesorilor în predarea-învăţarea ştiinţelor naturii prin utilizarea proiectelor ştiinţifice;

deschiderea şi integrarea ştiinţelor în spaţiul comunitar;

accesul deschis al membrilor comunităţii la rezultatele activităţilor ştiinţifice desfăşurate în şcoli.

Alãturi de statele membre ale Uniunii Europene, România implementează Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale 2020, cuprins în concluziile formulate de Consiliul Europei din 12 Mai 2009. Acestea evidenţiază patru obiective strategice, iar în cadrul obiectivului strategic 4: Stimularea creativităţii şi a inovării, inclusiv a spiritului întreprinzător, la toate nivelurile de educaţie şi de formare sunt evidenţiate priorităţile comune ale ţărilor membre: Competenţele de bază în citire, matematică şi ştiinţe exacte: Investigarea şi diseminarea bunelor practici existente şi a rezultatelor cercetărilor privind performanţele în învăţarea ştiinţelor naturii. Intensificarea cooperării actuale pentru a extinde prezenţa matematicii şi ştiinţelor la niveluri mai înalte de educaţie şi formare şi pentru a consolida predarea ştiinţelor; precum şi: „Noi competenţe pentru noi locuri de muncă”: asigurarea faptului că evaluarea necesităţilor viitoare în materie de competenţe şi acoperirea necesităţilor pieţei forţei de muncă sunt luate în considerare în mod adecvat în cadrul proceselor de planificare în materie de educaţie şi formare.

Dezvoltarea ştiinţelor şi a tehnicii este fundamentală pentru o societate a cunoaşterii competitivă. Cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice sunt tot mai solicitate în activitatea profesionalã şi au un impact direct asupra vieţii cotidiene a fiecărui individ. De aceea, toţi cetăţenii au nevoie de o înţelegere de bază a ştiinţelor, matematicii şi tehnicii. În acest context, trebuie să se facă mai mult pentru a încuraja copiii şi tinerii să aibă o participare mai activă şi un interes sporit pentru ştiinţe şi tehnică, interes şi participare concretizate în alegerea şi construirea de cariere ştiinţifice de succes, indiferent dacă sunt fete sau băieţi.

Tipuri de activități:

COMPETIŢIA ”ŞCOALĂ MaST TOP – 2012 – prima etapă în prezentarea şi evaluarea proiectelor MaST realizate în cele 20 de şcoli şi licee înscrise în competiţie.

EXPOZIŢIE de proiecte realizate cu materiale artizanale de elevi, studenţi şi profesori; proiectele pot fi şi realizate de echipe de elevi dar coordonate de un profesor; se încurajează prezentarea proiectelor originale realizate de profesori şi utilizate la clasă pentru a spori înţelegerea ştiinţelor de către elevi.

SCENETE ARTISTICE cu subiect ştiinţific şi/sau pantomimă prezentate pe scenă – durata 15 – 20 min.

Prezentări pe scenă ale celor mai spectaculoase experimente şi proiecte

EXPOZIŢIE de postere, afişe, planşe, caricaturi, benzi desenate cu subiect ştiinţific.

Lista activităților elevilor:

Activitățile elevilor noștri se încadrează în tipurile de activități ce se derulează în cadrul Festivalului Ştiinţei.