Țara lui Andrei

„Mediu curat – Mediu sanatos – Viața sănătoasă” este un program care se adresează elevilor ciclului primar din Liceul „Gheorghe Șincai” din Cluj-Napoca, în anul școlar 2009 – 2010. Programul vizează, nemijlocit, educația pentru mediu și natură, prin achiziția de comportamente dezirabile în ceea ce privește protejarea mediului. Implicarea elevilor în activități educative care îi responsabilizează vizavi de protecția mediului, reprezintă o alternativă la timpul petrecut în fața calculatorului sau a televizorului, un prim pas în construirea unei relații corecte cu mediul înconjurător. Programul a fost gândit ca o etapă de început, de aceea se și adresează copiilor de vârstă școlară mică, aflați într-o perioadă în care achizițiile sunt masive și se pun bazele unui comportament care să corespundă nevoilor societății. Acest program permite copiilor să acceseze informații mai ample vizavi de tema propusa, să-și exprime viziunea personala în ceea ce privește construirea unui mediu sănătos, curat, să-și descopere noi aptitudini în contextul unor activități mixte, de informare și aplicare în practică a cunoștințelor obținute.

Programul urmarește:

Informarea elevilor despre problemele actuale de mediu și metode de rezolvare a lor prin susținerea de lecții interactive pe probleme actuale de mediu de către persoane care activează în instituții publice sau private din domeniul mediului. Vor fi implicate persoane din Universitatea „Babeș – Bolyai” Cluj-Napoca – Facultatea de Știința Mediului, reprezentanți ai Agenției Regionale pentru Protecția Mediului Cluj-Napoca, reprezentanți ai Primăriei Cluj-Napoca – Serviciul ecologie Urbană și Serviciul Protecția Mediului și Igienizare. Acești reprezentanți vor susține lecțiile cu titlu benevol și gratuit.

Realizarea unei excursii de documentare pe probleme naționale de mediu, la Roșia Montană;

Plantare de arbori, crearea unor rondouri cu flori și vegetație în parcul liceului prin implicarea directă a elevilor în activități desfășurate în afara orelor de curs;

Implementarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor în liceu, în special a hârtiei, PET-urilor și a sticlei. Cu ajutorul societății de salubrizare se vor amplasa în curtea liceului tomberoane pentru colectare selectivă a deșeurilor;

Realizarea de expoziții pe holurile liceului cu lucrări realizate de elevi, având tematică ecologică.

Temele de lucru vor fi următoarele:

„Natura de lângă noi” – desen artistic, pe suport hârtie format A4, în acuarele;

„Arta ECO” – fantezii decorative, pictura pe lemn, piatra sau sticlă;

„Foto natura” – album foto cu animale, flori, peisaje.

Mediatizarea activităților desfășurate prin intermediul mijloacelor mass-media și pe site-ul www.parinticlujeni.ro

Programul „Mediu curat – Mediu sănătos – Viata sănătoasă” completează activitățile clasice desfășurate în cadrul orelor de curs și contribuie la dobândirea unei conduite ecologice corecte.

Resursele (Umane și materiale):

Resurse umane:

30 elevi clasa a II-a ;

20 părinți ( aparținători ai elevilor);

învățătorul clasei;

4 reprezentanți ai instituțiilor de mediu / primarie / universitate;

Resurse materiale:

material dendrologic;

unelte de grădinărit;

pământ, pietriș, borduri pentru rondouri;

băncuțe lemn;

coșuri de gunoi și saci menajeri în culori standard pentru colectare selectiva a deșeurilor în clase;

consumabile (hârtie, acuarele, lipici, foarfeci, hârtie foto etc.)

Rezultate pe termen scurt:

Furnizarea informațiilor contribuie la sensibilizarea imediată a participanților la problemele legate de poluarea mediului. Demararea colectării selective a deșeurilor contribuie la introducerea imediata în circuitul reciclabil a materialelor refolosibile.

Impactul în comunitate:

Desfășurarea programului implică antrenarea parinților clasei în desfășurarea activităților. Mediatizarea activităților produce impact la nivelul comunității, cu posibilitatea inițierii unor alte proiecte asemănătoare.

Impactul pe termen lung:

Programul urmarește construirea unei atitudini responsabile față de mediu și natură care să devină o caracteristică a comportamentului actualilor elevi, viitorilor adulți. Completarea materialului dendrologic contribuie la întreținerirea parcului liceului.