După publicarea rezultatelor finale (16 iunie 2022, după ora 14,00), se vor afișa la avizier și publica pe site-ul colegiului lista elevilor admiși în clasa V-a în urma etapei 1 de repartizare, precum și eventuale precizări pentru etapa a 2-a (pentru elevii din alte unități de învățământ).

 ! În urma înscrierilor înregistrate la secretariatul unității de învățământ (97 de elevi), conform normativelor în vigoare, TOȚI elevii înscriși vor susține testul de competențe lingvistice la limba engleză, programat marți, 7 iunie 2022, începând cu ora 9,00 (proba scrisă), respectiv 10,30 (proba orală – conform graficului programărilor).

               Perioada de înscriere: 30 mai – 3 iunie 2022 (conform precizărilor din documentul de mai sus)

               Susținerea probei scrise a testului de competență lingvistică: 7 iunie 2022, ora 9,00 (elevii se vor prezenta pentru susținerea probei

               la sediul colegiului, str. Avram Iancu, nr. 33, în intervalul orar 8,20-8,40 – intrarea și ieșirea )

              Susținerea probei orale: 7 iunie 2022, începând cu ora 10,30 (elevii se vor prezenta la proba orală conform unui grafic cu programări,

              afișat/publicat pe site)

              Afișarea rezultatelor (pe site și la avizierul colegiului): 14 iunie 2022, până la ora 17,00

             Înregistrarea eventualelor contestații (la secretariatul colegiului): 15 iunie 2022, în intervalul orar 10,00-15,00

             Afișarea rezultatelor finale (pe site și la avizierul colegiului): 16 iunie 2022, după ora 14,00

        ACTE NORMATIVE