Repartizarea elevilor pe clase va fi stabilită de către Consiliul de administrație și apoi afișată la avizier și publicată pe site-ul colegiului în perioada 1-3 septembrie 2021.

După publicarea rezultatelor finale (9 iulie 2021, după ora 12,00), se vor afișa la avizier și publica pe site-ul colegiului lista elevilor admiși în clasa V-a în urma etapei 1 de repartizare, precum și precizări pentru etapa a 2-a (pentru elevii din alte unități de învățământ).

! În urma înscrierilor înregistrate la secretariatul unității de învățământ (90 de elevi), conform normativelor în vigoare, TOȚI elevii înscriși vor susține testul de competențe lingvistice la limba engleză, programat miercuri, 7 iulie 2021, de la ora 10,00. În cursul zilei de 6 iulie 2021 se vor publica pe site-ul colegiului repartizarea pe săli a elevilor, graficul intrării în școală, precum și o sinteză a regulilor de desfășurare a probei (pentru detalii, v. procedura operațională de mai jos).

              Perioada de înscriere: 17-25 iunie 2021 (conform precizărilor din documentul de mai sus)

              Susținerea probei scrise (NU se susține și probă orală): 7 iulie 2021, ora 10,00 (elevii se vor prezenta pentru susținerea probei la sediul colegiului, str. Avram Iancu, nr. 33, în intervalul orar 9,10-9,40, conform unui grafic care va fi publicat pe site în data de 6 iulie)

              Afișarea rezultatelor (pe site și la avizierul colegiului): 8 iulie 2021, până la ora 11,00

              Înregistrarea contestațiilor (doar online): 8 iulie 2021, până la ora 15,30

              Afișarea rezultatelor finale (pe site și la avizierul colegiului): 9 iulie 2021, după ora 12,00

        ACTE NORMATIVE