Elevii admiși în urma testului de competențe lingvistice la limba engleză vor fi înscriși în clasa a V-a în anul școlar 2023-2024.

Repartizarea elevilor pe clase se stabilește de către Consiliul de administrație și se comunică, inclusiv prin afișarea listelor la sediul colegiului, până la data de 6 septembrie 2023.

 

 

! În urma înscrierilor înregistrate la secretariatul unității de învățământ, conform normativelor în vigoare, TOȚI elevii înscriși vor susține testul de competențe lingvistice la limba engleză, programat miercuri, 14 iunie 2023, începând cu ora 8,00 (proba orală – conform graficului programărilor), respectiv ora 13,00 (proba scrisă).

                            Perioada de înscriere: 22 – 26 mai 2023 (la secretariatul CNGS)

                            Susținerea probei orale: 14 iunie 2023, începând cu ora 8,00 (elevii se vor prezenta la proba orală conform unui grafic cu programări, afișat/publicat pe site)

                           Susținerea probei scrise a testului de competență lingvistică: 14 iunie 2023, ora 13,00 (elevii se vor prezenta pentru susținerea probei la sediul colegiului, str. Avram Iancu, nr. 33, în intervalul orar 12,30-12,45)

                           Afișarea rezultatelor (pe site și la avizierul colegiului): 19 iunie 2023, până la ora 15,00

                           Înregistrarea eventualelor contestații (la secretariatul colegiului): 20 iunie 2023, în intervalul orar 10,00-14,00

                           Afișarea rezultatelor finale (pe site și la avizierul colegiului): 22 iunie 2023, până la ora 15,00

        ACTE NORMATIVE