Elevii admiși în urma testului de competențe lingvistice la limba engleză vor fi înscriși în clasa a V-a în anul școlar 2023-2024.

 

! În urma înscrierilor înregistrate la secretariatul unității de învățământ, conform normativelor în vigoare, TOȚI elevii înscriși vor susține testul de competențe lingvistice la limba engleză, programat miercuri, 12 iunie 2024, începând cu ora 9,00 (proba scrisă), respectiv ora 11,00 (proba orală – conform graficului programărilor).

Repartizarea la proba scrisa 12 iunie 2024

Repartizarea la proba orală 12 iunie 2024

Anunț sală de bagaje

  • Pentru accesul la test este necesară, la intrarea în sală, prezentarea carnetului de elev cu fotografie și vizat pe anul școlar curent. La finalul testului fiecare elev va primi un COD PERSONAL pentru vizualizarea rezultatelor obținute, care vor fi publicate în format anonimizat, conform prevederilor legale în vigoare.

 

  • Calendar:

Perioada de înscriere: 20 – 24 mai 2024 (la secretariatul CNGS)

Susținerea probei scrise a testului de competență lingvistică: 12 iunie 2024, ora 9,00 (elevii se vor prezenta pentru susținerea probei la sediul colegiului, str. Avram Iancu, nr. 33, în intervalul orar 8,20-8,45)

Susținerea probei orale: 12 iunie 2024, începând cu ora 11,00 (elevii se vor prezenta la proba orală conform unui grafic cu programări, afișat/publicat pe site)

Afișarea rezultatelor (pe site și la avizierul colegiului): 17 iunie 2024, până la ora 15,00

Înregistrarea eventualelor contestații (la secretariatul colegiului): 18 iunie 2024, în intervalul orar 10,00-14,00

Afișarea rezultatelor finale (pe site și la avizierul colegiului): 21 iunie 2024, până la ora 15,00

           ACTE NORMATIVE