Conform normativelor în vigoare, în urma înscrierilor înregistrate la secretariatul unității de învățământ (60 de elevi pentru cele 60 de locuri aprobate), testul de competență lingvistică va fi susținut doar de către elevii care NU au depus la dosar certificatul/atestatul cu recunoaștere internațională până la data susținerii probelor, precum și de către cei care NU au pe certificatul/atestatul depus nivelul/punctajul minim cerut pentru echivalare.