Concursul de titularizare – 2021

Concursul național de ocupare de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, 21 iulie 2021  Centrul de concurs nr. 5 – Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Cluj-Napoca  ! Anunț de modificare a centrului...

Examenul de bacalaureat – 2021

În fiecare zi de examen (28, 29 și 30 iunie), proba începe la ora 9,00. Candidații vor fi prezenți ÎN SĂLI cel târziu la ora 8,30, având obligatoriu asupra lor cartea de identitate. Repartizarea candidaților pe săli se afișează la avizierul din curtea colegiului în...