Legislație școlară actualizată

Regulamentele școlare actualizate, precum și actele normative de interes general pentru elevi/părinți (ROFUIP, Statutul elevului etc.) pot fi consultate pe pagina web dedicată: https://sincaicj.ro/legislatie/regulamente/