Concursul național de ocupare de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, 21 iulie 2021 

Centrul de concurs nr. 5 – Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Cluj-Napoca 

! Anunț de modificare a centrului de concurs de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” la Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Cluj-Napoca 

Accesul candidaților în centrul de concurs organizat la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” pentru proba scrisă din data de 21 iulie 2021 se face exclusiv pe poarta de pe str. Baba Novac. Proba scrisă începe la ora 9,00, iar accesul candidaților în centrul de concurs este permis până cel târziu la ora 8,15.