Asociația Gheorghe Șincai

Actul constitutiv al asociației: Document

Formular de donație: Document

* se completează doar secțiunea I și semnătura contribuabil

Raport de gestiune: Document