Istoric

Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai”, ale cărui începuturi se pierd în negura timpului, își împletește istoria cu cea a orașului Cluj-Napoca. Școala își trage rădăcinile din mica școală germană, a sașilor clujeni, de la începutul secolului al XVI-lea. Din 1545, ea devine școala reformată atestată în documentele timpului sub denumirea de Latina Schola. În Dieta Transilvaniei din noiembrie 1556, școala, devenită unitariana, funcționează lângă fosta biserică a dominicanilor din cetatea veche și este înzestrată de regina Isabella cu un venit anual de 100 de florini.

În 1622, școala este mutată pe strada Lupului (azi M. Kogalniceanu), iar construcția este terminată, în 1654, de Agostino Serena, arhitectul principelui Gheorghe Rakoczi al II-lea. Cladirea e arsa in incendiul cel mare din 1655, apoi în cel din 1798.

În 1801 este construită o noua clădire a colegiului (cea de pe strada M. Kogalniceanu) ale carei săli de clasa purtau numele orașelor Londra, Praga, Berlin, Hamburg, Florența, Pesta, Amsterdam, Tubingen, Heidelberg, Haga, Madrid, Troia, Corint.

Colegiul reformat, având curs mediu și superior, a functionat pana în 1870 când s-a transformat în liceu, adaugandu-și sala de gimnastica (în 1899) și clădirea din strada Avram Iancu (în 1902).În perioada 1918-1948, între profesorii liceului se numără marii oameni de cultură: dr. Konradi Daniel, poetul Aprily Lajos, Nicodim Cristea, participant la Marea Unire, istoricul Constantin Daicoviciu, Ion Muslea si Emil Petrovici.

În paralel cu liceul reformat funcționau o școală primară, o școală civilă de fete și cursul comercial pentru fete, iar între 1922-1940 școala devine liceul romanesc „Constantin Angelescu”. Devenit în 1945 Liceul Roman nr.2 de baieți, fuzioneaza cu Liceul „Inochentie Micu Klein”, inaugurarea festivă având loc în prezența episcopului Iuliu Hossu.

Din 1959 instituția poartă numele de „Școala medie Ady-Șincai”, iar din 1971 devine primul liceu cu program de predare intensivă a limbii engleze din Transilvania, la inițiativa și prin stradania profesorului Gheorghe Comănaru, devenit apoi director al liceului. Intrerupt în 1977, programul bilingv a fost reluat în 1990, an din care instituția devine liceu afiliat în UNESCO, singurul de acest fel din județ.

De cinci secole, o generație trece alteia dragostea de carte, mai puternică decat incendiile, convulsiile sociale ori stapănirile vremelnice. De cinci secole școala își deschide porțile în septembrie tuturor acelora care vor putea spune, precum Gheorghe Șincai, „Multe-am facut de folos pentru cinstirea natiunii și a limbii” pentru că „Drumul spre Cluj l-am luat, spre școlile lui învățate”.

Istoric Vasile Lechintan,

Arhivele Statului, Cluj-Napoca

Colegiul Național „Gheorghe Şincai” îşi are originile în şcoala săsească de la începutul secolului al XVI-lea, mai târziu, Colegiu Reformat. Actuala clădire, din strada Avram Iancu, nr.33, a fost ridicată în anul 1902.

De-a lungul timpului, şcoala şi-a schimbat numele de mai multe ori, devenind: Liceul Românesc „Constantin Anghelescu” (1922-1945), Liceul Român nr.2 (1945-1959), Şcoala Medie „Ady Şincai”(1959-1971), Liceul „Ady Şincai” (1971- 1990) şi Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai” (1990-2018).

În prezent

Promovabilitate 100% la examenul de bacalaureat: în ultimii 12 ani

Colegiul Național „Gheorghe Şincai” este un liceu bilingv (română – engleză), (OM 4797- Regulament intensiv si bilingv publicat in MO 579 din 22.09.2017.pdf), care funcţionează pe trei niveluri de învăţământ (primar: 21 clase, gimnazial: 11 clase şi liceal: 16 clase), cu un total de 1232 elevi înscrişi la începutul anulului şcolar 2023-2024 şi având un număr total de  93 profesori de specialitate și 21 profesori învățători pentru ciclul primar.

Colegiul dispune în corpul A, de pe strada Avram Iancu 33 de un număr de 15 săli de clasă, 2 săli multimedia, 18 cabinete (din care unul de consiliere), 5 laboratoare, o bibliotecă, o sală de sport, un teren sintetic de fotbal, un teren de baschet, un spaţiu de joacă şi o capelă, 1 cabinet medical, iar în corpul B, de pe strada Dorobanților 72, un număr de 18 săli de clase, 2 spații de joacă, 1 cabinet de consiliere/logopedie, 1 cabinet medical, 2 cabinete metodice.

Colegiul Național „Gheorghe Şincai” oferă fiecărui elev posibilitatea dobândirii unor competenţe lingvistice şi culturale de excepţie în domeniul limbii engleze, şansa formării unei autonomii morale şi intelectuale care să-i permită parcurgerea cu succes a unei rute academice, precum şi practicarea unui comportament civic într-o societate democratică.

Începând cu anul școlar 2018-2019 prin ordin al ministrului Educației Naționale, Liceul Teoretic „Gheorge Șincai“ a devenit Colegiul Național „Gheorge Șincai“.