• Echivalarea probei la limba engleză NU se face la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” decât pentru elevii acestui colegiu; pentru elevii din alte unități de învățământ, echivalarea se realizează la unitatea de învățământ din care provin elevii respectivi.
     
  • Informațiile referitoare la înscriere, completarea anexelor fișelor de înscriere și echivalarea probei de limba engleză (calendarul de activități, programarea elevilor și procedura, prevăzute în perioada 2-12 iunie), pentru elevii Colegiului Național „Gheorghe Șincai”, vor fi puse la dispoziția elevilor și părinților de către profesorii diriginți de la clasele a VIII-a.