Regulamente

Regulament de organizare și funcționare a Colegiului Național „Gheorghe Șincai” (2019-2020): Document

Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educației nr. 5079/31.08.2016: Document

Statutul elevului: Document

Legea educației naționale: Document

C.T.P.:

Hotărârea consiliului local valabilă din 1 martie 2020: Document

Declarație privind eliberarea legitimației de calatorie:

Declarație privind eliberarea legitimației de calatorie(pentru activități extrașcolare):