Ciclul Liceal

Ofertă educațională pentru anul școlar 2020 – 2021:

Profil Specializare IX X XI XII
Real Matematică – Informatică:
bilingv română-engleză
1 1 1 1
Uman Filologie:
bilingv română-engleză
1 1 1 1
Stiinte Sociale:
bilingv română-engleză
2 2 2 2

1 Clasa = 28 Locuri

Toate specializarile de la ciclul liceal se desfășoară în regim bilingv – limba engleză.

La finalul parcurgerii ciclului liceal, absolventul poate opta pentru obținerea atestatului de competență lingvistică și / sau pentru susținerea examenului de atestare a competentelor profesionale specific absolvenților claselor de matematică-informatică.

La propunerea Consiliului de Administrație al școlii, Consiliul de Administrație al ISJ Cluj poate aproba suplimentarea locurilor.