Rezultatele finale ale probei de limba engleză din 23.05.2024 

 

Rezultatele inițiale ale probei de limba engleză din 23.05.2024 

  • Eventualele cereri de reevaluare a lucrării de la proba scrisă (contestații) se depun la secretariatul Colegiului Național „Gheorghe Șincai”, Cluj-Napoca (str. Avram Iancu, nr. 33), luni, 27 mai 2024, în intervalul orar 12,30-16,00.
  • Formular pentru cererea de reevaluare a lucrării scrise 

Rezultatele finale vor fi comunicate (pe site-ul și la avizierul colegiului) vineri, 31 mai 2024, conform calendarului aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 6154/2023.

 

Atenție! La Colegiul Național „Gheorghe Șincai” susțin proba doar elevii din unitățile de învățământ arondate Colegiului Național „Gheorghe Șincai”, conform repartizării aprobate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj – v. pag. 4:

https://www.isjcj.ro/wp-content/uploads/2024/03/Grafic_-probe2024_CJ_v3.pdf

Testarea elevilor se desfășoară joi, 23 mai 2024, la sediul colegiului, după cum urmează:

  • proba scrisă începe la ora 9,00;
  • proba orală începe la ora 12,00, conform graficului de repartizare a candidaților pe intervale orare.

 

REPARTIZAREA PE SĂLI PENTRU PROBA SCRISĂ din 23 mai 2024, ora 9,00 

REPARTIZAREA PENTRU PROBA ORALĂ din 23 mai 2024, începând cu ora 9,00

Intrarea elevilor la proba scrisă se face exclusiv de pe str. Baba Novac.

Elevii vor intra în sălile de testare pentru proba scrisă în intervalul orar 8,00-8,30, având la ei cartea de identitate sau certificatul de naștere (după caz) și pix/stilou cu pastă/cerneală albastră pentru redactarea lucrării. Obiectele personale (inclusiv caiete, notițe, telefoane mobile sau alte instrumente electronice etc.), cu excepția instrumentelor de scris și a actului de identitate, se depozitează în sălile de bagaje alocate.