Rezultatele finale de la proba scrisă de verificarea a cunoștintelor de limbă engleză, pentru admiterea în clasa a IX-a, pot fi vizualizate aici

Rezultatele inițiale de la proba scrisă de verificarea a cunoștintelor de limbă engleză, pentru admiterea în clasa a IX-a, pot fi vizualizate aici

 Anunțul referitor la contestații și modelul de contestatie pot fi consultate aici

Atenție! La Colegiul Național „Gheorghe Șincai” susțin proba doar elevii din unitățile de învățământ arondate Colegiului Național „Gheorghe Șincai”, conform repartizării aprobate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj – v. pag. 4:

https://www.isjcj.ro/wp-content/uploads/2023/04/ISJ_3351_Grafic_probe-_aptitudini_v4.pdf

Testarea elevilor se desfășoară joi, 18 mai 2023, la sediul colegiului de la adresa precizată mai sus, după cum urmează:

  • proba scrisă începe la ora 9,00;
  • proba orală începe la ora 12,00, conform graficului afișat în ziua probei.

 

Repartizarea candidaților pentru proba orală din 18 mai 2023, începând cu ora 12

REPARTIZAREA PE SĂLI PENTRU PROBA SCRISĂ din 18 mai 2023, ora 9,00

Intrarea elevilor la proba scrisă se face exclusiv de pe str. Baba Novac.

Elevii vor intra în sălile de testare în intervalul orar 8,00-8,30, având la ei cartea de identitate sau certificatul de naștere (după caz) și pix/stilou cu pastă/cerneală albastră pentru redactarea lucrării. Obiectele personale (inclusiv caiete, notițe, telefoane mobile sau alte instrumente electronice etc.), cu excepția instrumentelor de scris și a actului de identitate, se depozitează în sălile de bagaje alocate.