Pensionați

2020-2021

Matiș Valeria- profesor pentru ciclul primar
Mureșan Ana- profesor pentru ciclul primar

Pensionați in ultimii 5 ani

Scridon Beticuța – Ed fizica și sport
Iluțiu Monica – Limba franceză
Galoș Argentina – Limba engleză
Pop Ileana – Limba engleză
Ispas Sanda – Matematică
Vușcan Adriana – Limba engleză
Munteanu Mariana – Limba și literatura romană
Grigore Ilea Dumitru – Limba germană
Ţâmbulea Livia – matematică
Iepure Ileana – Discipline Socio-Umane
Secara Aurica – Chimie

2016 – 2017

Popa Ortensia – Limba și literatura romană
Vultur Ancuța – Limba engleză

2017 – 2018

Bogdan Eleonora – Limba engleză

2018-2019

Rusu Mariana – profesor pentru invatamant primar

2019-2020

Buse Ion – discipline socio-umane
Vale Camelia – educație muzicală
Bruchental Camelia – personal didactic auxiliar

Actualizat: ianuarie 2021