INFORMAȚII PENTRU CLASELE A VIII-A ȘI A XII-A

 • Începând cu data de 8 martie 2021, conform prevederilor ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3459-280/06.03.2021, o parte dintre elevii claselor a VIII-a și a XII-a revin la cursuri cu prezență la școală.
 • Grupele cu prezență la școală sunt stabilite conform criteriului ordinii alfabetice la clasele a VIII-a, respectiv conform repartizării curente de la grupele de studiu al limbii engleze la clasele a XII-a. Informațiile respective vor fi transmise elevilor și părinților de către profesorii diriginți.
 • Sistemul de desfășurare a orelor va fi hibrid la clasele menționate: o grupă participă la ore față în față, cealaltă grupă participă la ore online, de acasă, în sistem „live streaming”.
 • Orarul, sosirea elevilor la școală, intrările/ieșirile repartizate pentru fiecare clasă, traseele și sălile de clasă sunt cele stabilite la începutul anului școlar curent și publicate pe site-ul colegiului. Pentru clasa a XII-a D sala repartizată începând cu data de 08.03.2021 este sala 43 – elevii vor urma traseul galben, cu intrare de pe strada Baba Novac.
 • Eventualele modificări punctuale ale orarului, sălilor, traseelor etc. vor fi anunțate în timp util de către profesorii diriginți

Ordinul comun ME-MS nr. 3459-280/06.03.2021

  • În data de 8 februarie 2021 reîncep cursurile cu prezență la școală doar pentru elevii din ciclul primar, în corpul B (Calea Dorobanților, nr. 72). Toate celelalte clase, din ciclul gimnazial și liceal, își continuă activitatea on-line, conform orarului din semestrul I.
  • În funcție de evoluția situației epidemiologice la nivelul municipiului Cluj-Napoca, actualizată săptămânal, scenariul de funcționare se poate modifica, astfel încât să permită revenirea la cursuri cu prezență fizică și a altor clase – modificările vor fi anunțate îndată ce vor exista informări oficiale în acest sens.
  • Pentru clasele primare, sălile alocate desfășurării cursurilor, orarul, schimburile claselor, traseele de acces și circulație în incinta școlii, precum și regulile generale de desfășurare a activității elevilor rămân, în principiu, cele din semestrul I. Vă rugăm să consultați documentul de mai jos, care conține principale reguli de organizare a activității școlare, schema orară și repartizarea sălilor pentru semestrul al II-lea (document actualizat în data de 08.02.2021):

ACTUALIZAT! Informare pentru elevi și părinți privind modul de desfășurare a activității în semestrul al II-lea – ciclul primar
Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2