• În data de 8 februarie 2021 reîncep cursurile cu prezență la școală doar pentru elevii din ciclul primar, în corpul B (Calea Dorobanților, nr. 72). Toate celelalte clase, din ciclul gimnazial și liceal, își continuă activitatea on-line, conform orarului din semestrul I.
    • În funcție de evoluția situației epidemiologice la nivelul municipiului Cluj-Napoca, actualizată săptămânal, scenariul de funcționare se poate modifica, astfel încât să permită revenirea la cursuri cu prezență fizică și a altor clase – modificările vor fi anunțate îndată ce vor exista informări oficiale în acest sens.
    • Pentru clasele primare, sălile alocate desfășurării cursurilor, orarul, schimburile claselor, traseele de acces și circulație în incinta școlii, precum și regulile generale de desfășurare a activității elevilor rămân, în principiu, cele din semestrul I. Vă rugăm să consultați documentul de mai jos, care conține principale reguli de organizare a activității școlare, schema orară și repartizarea sălilor pentru semestrul al II-lea (document actualizat în data de 08.02.2021):

ACTUALIZAT! Informare pentru elevi și părinți privind modul de desfășurare a activității în semestrul al II-lea – ciclul primar
Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2