Conform prevederilor Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4249/13.05.2020, pentru anul școlar 2020-2021, transferul elevilor se va realiza în perioada 25 august – 7 septembrie 2020.

Având în vedere obiectivul creșterii calității educației, ținând cont de situația spațiilor disponibile pentru activități didactice, de contextul epidemiologic actual, precum și în vederea respectării prevederilor art. 63 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea nr. 17/10.06.2020 a Consiliului de administrație (CA) a Colegiului Național „Gheorghe Șincai” (CNGS), s-au stabilit următoarele:

  • Numărul de elevi într-o clasă nu poate fi mai mare de 30 (cu excepția claselor care funcționează deja, în anul școlar 2019-2020, cu un efectiv mai mare, precum și a situațiilor excepționale prevăzute de legislația în vigoare, precum: redistribuiri de locuri de către MEC/ISJ, în urma admiterii la liceu; transfer, de la clase cu program bilingv de studiere a limbii engleze, prin schimbarea domiciliului din altă localitate etc.).
  • Numărul locurilor libere pentru transferul la cererea elevilor se stabilește în funcție de numărul de locuri din planul de școlarizare aprobat de ISJ Cluj, pentru fiecare clasă; acest număr nu poate fi depășit decât în situații excepționale, ca cele de mai sus, sau prin transferul/retragerea unor elevi ai CNGS din clasele la care se solicită transferul.

Obs. La data de 15 iunie 2020, conform Hotărârii CA menționate, există locuri disponibile doar la clasele: II B (1 loc); a VIII-a B; a XII-a A – filologie (1 loc); a XII-a D – matematică-informatică (1 loc).

  • Perioada de depunere a cererilor de transfer, pentru toate clasele, este 25-28 august 2020, în intervalul orar 9,00-14,00, la secretariatul CNGS. Cererea se depune de către părintele/reprezentantul legal al elevului.
  • Testul la limba engleză pentru transferul într-o clasă gimnazială se susține miercuri, 2 septembrie 2020, de la ora 9,00 (proba scrisă), respectiv de la ora 11,00 (proba orală).
  • Testele scrise pentru transferul într-o clasă din ciclul liceal, prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Național „Gheorghe Șincai”, se vor susține după cum urmează:

– miercuri, 2 septembrie 2020, ora 9,00, testul la limba engleză (120 de minute);

– joi, 3 septembrie 2020, ora 9,00, testul multidisciplinar (150 de minute), cu următoarea structură:

– pentru specializarea filologie: limba și literatura română, istorie, limba latină;

– pentru specializarea științe sociale: istorie, logică/psihologie/economie/filosofie (în funcție de clasă), limba și literatura română;

– pentru specializarea matematică-informatică: matematică, informatică, fizică/chimie/biologie (una dintre științe, la alegerea candidatului, care va preciza disciplina aleasă în cererea de transfer).

Precizări suplimentare, programe și modele de test (valabile și pentru transferul în anul școlar 2020-2021) se găsesc aici: https://sincaicj.ro/elevi/transferul-elevilor/