Având în vedere obiectivul creșterii calității educației, situația deficitară a spațiilor disponibile pentru activități didactice, dar mai ales prevederile art. 63 din Legea educației naționale (LEN) nr. 1/2011 (articol modificat prin Legea nr. 185/2020), prin hotărârea Consiliului de administrație (CA) al Colegiului Național „Gheorghe Șincai” (CNGS) din data de 09.07.2021 s-au stabilit următoarele:

  • Conform prevederilor art. 63 din LEN, alin. (1), lit. c) și d), în învățământul primar o clasă cuprinde cel mult 22 de elevi, iar în ciclul gimnazial cel mult 26 de elevi. Întrucât toate clasele primare și gimnaziale ale CNGS au deja un număr mai mare de elevi decât limita impusă de textul normativ menționat (clasele fiind constituite pe baza prevederilor LEN anterioare modificărilor operate prin Legea nr. 185/2020), la ciclul primar și cel gimnazial nu există locuri libere pentru transferul elevilor în anul școlar 2021-2022.
  • La clasele CNGS din învățământul liceal se pot aproba transferuri ale elevilor din alte unități de învățământ, în urma promovării testelor scrise precizate mai jos, cu condiția ca numărul total al elevilor dintr-o clasă în care se realizează transferul să nu devină mai mare de 29 de elevi.

Obs. La data de 09.07.2021, conform hotărârii CA menționate, există locuri disponibile la clasele: a X-a – Științe sociale (1 loc) și Matematică-Informatică (1 loc); a XI-a – Filologie (2 locuri); a XII-a – Filologie (1 loc) și Științe sociale (1 loc).

  • Perioada de depunere a cererilor de transfer, pentru toate clasele, este 23-31 august 2021, în intervalul orar 9,00-14,00, la secretariatul CNGS. Cererea se depune de către părintele/reprezentantul legal al elevului.
  • Testele scrise pentru transferul într-o clasă din ciclul liceal, prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Național „Gheorghe Șincai”, se vor susține după cum urmează:

– luni, 6 septembrie 2021, ora 9,00, testul la limba engleză (120 de minute);

– marți, 7 septembrie 2021, ora 9,00, testul multidisciplinar (150 de minute), cu următoarea structură:

– pentru specializarea Filologie: limba și literatura română, istorie, limba latină;

– pentru specializarea Științe Sociale: istorie, logică/psihologie/economie/filosofie (în funcție de clasă), limba și literatura română;

– pentru specializarea Matematică-Informatică: matematică, informatică, fizică/chimie/biologie (una dintre științe, la alegerea candidatului, care va preciza disciplina aleasă în cererea de transfer).

 

Precizări suplimentare, programe și modele de test (valabile și pentru transferul în anul școlar 2020-2021) se găsesc aici: https://sincaicj.ro/elevi/transferul-elevilor/