Având în vedere obiectivul creșterii calității educației, situația deficitară a spațiilor disponibile pentru activități didactice, dar mai ales prevederile art. 63 din Legea educației naționale (LEN) nr. 1/2011 (articol modificat prin Legea nr. 185/2020), conducerea Colegiului Național „Gheorghe Șincai” a stabilit următoarele:

  • Conform prevederilor art. 63 din LEN, alin. (1), lit. c) și d), în învățământul primar o clasă cuprinde cel mult 22 de elevi, iar în ciclul gimnazial cel mult 26 de elevi. Întrucât toate clasele primare și gimnaziale ale CNGS au deja un număr egal sau mai mare de elevi decât limita impusă de textul normativ menționat (cele mai multe clase fiind constituite pe baza prevederilor LEN anterioare modificărilor operate prin Legea nr. 185/2020), la ciclul primar și cel gimnazial nu există locuri libere pentru transferul elevilor în anul școlar 2022-2023, cu excepția situațiilor în care se eliberează locuri prin transferul unor elevi ai CNGS la alte unități școlare. 

Obs. La data de 18.07.2022 există locuri disponibile pentru transfer la clasele I (1 loc), a II-a (1 loc), a VII-a (1 loc) și a VIII-a (1 loc).

  • La clasele CNGS din învățământul liceal se pot aproba transferuri ale elevilor din alte unități de învățământ, în urma îndeplinirii condițiilor generale din legislația în vigoare și a promovării testelor scrise precizate mai jos, cu condiția ca numărul total al elevilor dintr-o clasă în care se realizează transferul să nu devină mai mare de 29 de elevi, conform hotărârii Consiliului de administrație (CA) al Colegiului Național „Gheorghe Șincai” (CNGS) din data de 09.07.2021.

Obs. La data de 18.07.2022 există locuri disponibile pentru transfer la clasele: a X-a – Filologie (1 loc), Științe sociale (2 locuri), și Matematică-Informatică (2 locuri); a XI-a – Filologie (1 loc); Științe sociale (1 loc) și Matematică-Informatică (1 loc).

  • Perioada de depunere a cererilor de transfer, pentru toate clasele, este 16-24 august 2022, în intervalul orar 9,00-14,00, la secretariatul CNGS (str. Avram Iancu, nr. 33). Cererea se completează la secretariat și se depune de către părintele/reprezentantul legal al elevului.
  • Testul la limba engleză pentru transferul într-o clasă gimnazială se susține luni, 29 august 2022,de la ora 9,00 (proba scrisă), respectiv de la ora 10,30 (proba orală).
  • Testele scrise pentru transferul într-o clasă din ciclul liceal, prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Național „Gheorghe Șincai”, se vor susține după cum urmează:

– luni, 29 august 2022, ora 9,00, testul la limba engleză (120 de minute);

– marți, 30 august 2022, ora 9,00, testul multidisciplinar (150 de minute), cu următoarea structură:

– pentru specializarea Filologie: limba și literatura română, istorie, limba latină;

– pentru specializarea Științe Sociale: istorie, logică/psihologie/economie/filosofie (în funcție de clasă), limba și literatura română;

– pentru specializarea Matematică-Informatică: matematică, informatică, fizică/chimie/biologie (una dintre științe, la alegerea candidatului, care va preciza disciplina aleasă în cererea de transfer).

Precizări suplimentare, programe și modele de teste (valabile și pentru transferul în anul școlar 2022-2023) se găsesc aici: https://sincaicj.ro/elevi/transferul-elevilor/