Platforma FUNecole

FUNecole este o platformă educaţională propusă de Digipro Computer Consultants LTD, Cipru. Ea a fost utilizată prima dată în România în varianta engleză de către Şcoala Internaţională. În anul scolar 2009 – 2010, platforma FUNecole este implementată în cinci şcoli pilot din Cluj-Napoca, la cinci clase pilot (a II-a) din iniţiativa CCD Cluj, care este partener într-un proiect Leonardo da Vinci alături de Cipru, Grecia şi Estonia.

Curriculum-ul FUNecole este conceput pentru şase ani, fiecărui an fiindu-i asociată câte o culoare:

Anul Verde – de conştientizare;

Anul Roşu – de manifestare a interesului;

Anul Galben – al explorării;

Anul Albastru – al design-ului;

Anul Portocaliu – al dezvoltării;

Anul Alb – al împărtăşirii.

OBIECTIVELE FUNECOLE în Anul Verde:

Dezvoltă conştiinţa de sine şi automotivarea.

Stimulează elevii să îşi pună întrebări în legătură cu lucrurile din jurul lor.

Stimulează curiozitatea înnăscută în timp ce utilizează diferite tipuri de software.

Promovează utilizarea unor modalităţi variate de a lucra cu calculatorul.

Permite descoperirea, recuperarea şi utilizarea de informaţii din diverse surse multimedia, cum ar CD-ROM-uri si site-uri.

Utilizarea TIC (Tehnologia Informaţiei şi a Comunicării) pentru a oferi acces la o gamă de resurse de informare.

Elevii discută, prezintă şi împărtăşesc concluziile cu colegii.

Permite schimbul de opinii şi exprimarea propriilor puncte de vedere.

 La finalul parcurgerii Anului Verde, copiii dobândesc deprinderi care să le permită :

să lucreze în Microsoft Word (redactarea unui text)

să realizeze tabele simple în Microsoft Excel

să lucreze în programe simple de grafică (Paint)

să acceseze pagini de Internet

să comunice folosind E-mail-ul

să încarce informaţii pe server-ul FUNecole

 Temele de lucru în Anul Verde sunt structurate în 12 unităţi:

Noi inşine

Acesta sunt eu

Eu şi tu

Ce îmi place şi ce fac

Familia noastră

Aceasta este familia mea

Ce ne place şi ce facem

Trăind cu iubire

Aceasta este clasa mea

Vorbim unul cu celălalt

Gândeşte pozitiv

Micul meu univers

Întregul meu mai mare

Noi toţi.

Lecţiile se desfăşoară o dată pe săptămână, pe parcursul a două ore. Fiecare lecţie conţine o parte oarecum tradiţională şi o parte de activitate pe calculator, care se finalizează cu un produs printabil, care se ataşează în portofoliul elevului.

Monitorizarea progresului elevilor şi al nivelului de satisfacţie al acestora şi al părinţilor se realizează prin aplicarea unor chestionare de evaluare periodică. În urma aplicării acestor chestionare, lucrul cel mai important care a fost evidenţiat atât de părinţi, cât şi de copii a fost că orele de FUNecole au contribuit la sporirea gradului de socializare la dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi negociere în grup.